Tisztelt Szülők, Kedves Gyermekek!

A 2020. november 10-én kelt, Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter határozata alapján a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola a mai naptól (2020. november 11.) az alábbi munkarendre áll át:

1. A 8. évfolyamon vagy annál alacsonyabb évfolyamon tanulók kivételével a nevelés-oktatást tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezzük.

2. A foglalkozások a szülő/törvényes képviselő egyetértésével 8. évfolyamon, illetve annál alacsonyabb évfolyamon tanulók esetében is megszervezhetők tantermen kívüli, digitális munkarendben. Kérem, ez ügyben vegyék fel a kapcsolatot a főtárgy-, illetve melléktárgyat oktató tanárral.

A digitális munkarenddel kapcsolatos kérelem a „Dokumentumok” fül alatt elérhető és letölthető.

Türelmüket és megértésüket kérjük az oktatásszervezés nehézségei közepette.